Smlouva: Objednávka - práce na lesních pozemcích ve vlastnictví města Český Těšín v k. ú. Tyra

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1123
Evidenční číslo: 0273/2020/ŽP/O
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 95 950,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 099,50

Název (předmět)

Objednávka - práce na lesních pozemcích ve vlastnictví města Český Těšín v k. ú. Tyra

Schválil / podepsal

Ing. Jarmila Lyčková - vedoucí odboru VaŽP

Stručný popis

práce na lesních pozemcích v k. ú. Tyra - těžba, úklid klestu, výsadba buku, čištění svodnic, úprava svážnic a odvozních míst

Zadavatel

  • Úřední název: Město Český Těšín
  • IČO: 00297437
  • Poštovní adresa:
    náměstí ČSA 1/1
    73701 Český Těšín
  • Název oddělení: Odbor výstavby a životního prostředí
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy