Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 344
Systémové číslo: P21V00000014
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2021_221
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.07.2021
Nabídku podat do: 25.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci střech ZŠ Ostravská v Českém Těšíně.
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto výzvou k podání nabídky a textovou částí zadávací dokumentace včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky a textové části zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Těšín
 • IČO: 00297437
 • Poštovní adresa:
  náměstí ČSA 1/1
  73701 Český Těšín
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tesin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy