Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je revitalizace ulice Nádražní.
Účelem stavby je vybudování nových zpevněných ploch, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a sadových úprav v úseku od křížení s ulicí Hlavní třída po ul. Střelniční.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tesin.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
Mgr. Pavla Matějková
tel.: +420 608 162 848
e-mail: p.matejkova@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 18.11.2020 10:00
Datum zahájení: 26.10.2020 14:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):