Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk periodika Těšínské listy na období 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 23.11.2020 04.12.2020 10:00
Lávky park A. Sikory
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 01.12.2020 09:00
Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky
podlimitní Hodnocení 26.10.2020 19.11.2020 10:00
Komplexní pojištění pro Město Český Těšín
nadlimitní Hodnocení 09.10.2020 12.11.2020 10:00
Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
podlimitní Vyhodnoceno 24.01.2020 06.05.2020 10:00
všechny zakázky