Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2019 15.03.2019 10:00
Open Air Museum.Cieszyn.Český Těšín – „Soubor 3 muzejních exponátů s tématikou muzea hranice“ – nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.02.2019 04.03.2019 08:30
Ruční případně strojní čištění komunikací a veřejného prostranství na území města Český Těšín - opakované zadání
nadlimitní Vyhodnoceno 21.11.2018 27.12.2018 10:00
Údržba veřejné zeleně města Český Těšín 2018
nadlimitní Hodnocení 14.11.2018 01.02.2019 09:00
všechny zakázky