Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ruční případně strojní čištění komunikací a veřejného prostranství na území města Český Těšín - opakované zadání
nadlimitní Příjem nabídek 21.11.2018 27.12.2018 10:00
Tisk periodika Těšínské listy v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.11.2018 07.12.2018 11:00
Poskytování služeb šéfredaktora Těšínských listů a mediálního mluvčího pro město Český Těšín na období od 01.01.2019 do 31.12.2021
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.11.2018 29.11.2018 11:00
Údržba veřejné zeleně města Český Těšín 2018
nadlimitní Prokazování kvalifikace 14.11.2018 19.12.2018 09:00
Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín
podlimitní Vyhodnoceno 19.10.2018 08.11.2018 10:00
Chodník a cyklostezka ul. Lípová a Sokolovská
podlimitní Zadávání VZ 19.09.2018 15.10.2018 10:00
Servisní služby varovného informačního systému města Český Těšín pro rok 2019-2023
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24.08.2018 06.09.2018 10:00
všechny zakázky