Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníků na ul. Komorní a ul. Kpt. Jaroše
VZ malého rozsahu Zadávání 15.09.2021 01.10.2021 10:00
Hasičská zbrojnice Masarykovy Sady – výměna ÚT
VZ malého rozsahu Zadávání 31.08.2021 15.09.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Štefánikova
podlimitní Příjem nabídek 30.08.2021 21.09.2021 10:00
Výroba 5 ks dřevěných stánků napojených na elektrickou energii a jejich první montáž a demontáž – nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadávání 23.08.2021 07.09.2021 15:00
Oprava MK ul. Godulská
VZ malého rozsahu Zadávání 16.08.2021 31.08.2021 10:00
Oprava MK ul. Rybářská
VZ malého rozsahu Zadávání 11.08.2021 26.08.2021 10:00
Opravy střech kotelen 2021
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2021 24.08.2021 09:00
Oprava ÚK ul. Tovární
VZ malého rozsahu Zadávání 22.07.2021 06.08.2021 09:00
Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská
podlimitní Hodnocení 21.07.2021 25.08.2021 10:00
všechny zakázky