Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění mostu místní komunikace ul. Nová Tovární
VZ malého rozsahu Zadávání 04.11.2021 22.11.2021 09:00
Ekonomicko-právní poradenství související s výběrem provozovatele nemocnice
VZ malého rozsahu Zadávání 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská – I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 27.09.2021 25.10.2021 10:00
Rekonstrukce ul. Štefánikova
podlimitní Vyhodnoceno 30.08.2021 21.09.2021 10:00
všechny zakázky