Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Most přes potok Kyšinec na ul. Na Dolinách“ – zhotovení PD a výkon AD
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2021 14.06.2021 10:00
"ZŠ Masarykova - statické zajištění vstupů" - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadávání 26.05.2021 10.06.2021 10:00
„Parkoviště u dětské polikliniky, ul. Jablunkovská, Český Těšín“ – zhotovení PD a výkon AD
VZ malého rozsahu Zadávání 21.05.2021 09.06.2021 10:00
Přeložka plynovodu na ul. Kostelní, Český Těšín
VZ malého rozsahu Zadávání 17.05.2021 16.06.2021 09:00
Rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu 1,2,3 MŠ Hrabinská
VZ malého rozsahu Zadávání 20.04.2021 05.05.2021 09:00
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2021 08.04.2021 10:00
všechny zakázky