Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce chodníku podél ul. Slovenské
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2022 11.07.2022 10:00
Mapping projektu "Po stopách těšínské tramvaje - rozvoj přeshraniční turistiky" – dodávka HW
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2022 14.06.2022 10:00
Fasáda budovy ul. Hlavní třída 147/1a – bývalá celnice – opakované výběrové řízení
VZ malého rozsahu Zadávání 27.04.2022 12.05.2022 09:00
Opravy chodníků v Českém Těšíně 2022
VZ malého rozsahu Zadávání 13.04.2022 02.05.2022 10:00
Hřbitovní kaple Český Těšín – sanace vlhkého zdiva
VZ malého rozsahu Zadávání 06.04.2022 25.04.2022 09:00
Otevřená dvoufázová krajinářsko-architektonická projektová soutěž o návrh MĚNÍME HLAVNÍ: REVITALIZACE HLAVNÍ TŘÍDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
nadlimitní Hodnocení 05.04.2022 27.05.2022 14:00
ZŠ Havlíčkova - zateplení a oprava obvodových stěn - opakované zadávací řízení
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2022 22.04.2022 10:00
Výběr provozovatele nemocnice v Českém Těšíně
nadlimitní V jednání 11.02.2022 14.03.2022 10:00
všechny zakázky