Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ÚK ul. Tovární
VZ malého rozsahu Zadávání 22.07.2021 06.08.2021 09:00
“Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou“ - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2021 05.08.2021 10:00
Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2021 17.08.2021 10:00
„Dopravní řešení křižovatky na ul. Frýdecká, Sokolovská a Slovenská v Č. Těšíně“ – zhotovení PD a výkon AD
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2021 14.07.2021 09:00
všechny zakázky