Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.07.2019 23.07.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Ostravská - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.07.2019 22.07.2019 10:00
Opravy chodníků
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.07.2019 22.07.2019 13:00
Opravy místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.07.2019 18.07.2019 13:00
Stavební úpravy MK ul. Havlíčkovy
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 08.07.2019 09:00
Teplo Těšín – Rozvody tepla z kotelny Jablunkovská
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.06.2019 28.06.2019 09:00
Teplo Těšín – Nízkoteplotní kotel K3 – kotelna Frýdecká
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.06.2019 28.06.2019 09:00
Údržba veřejné zeleně města Český Těšín 2018
nadlimitní Hodnocení 14.11.2018 01.02.2019 09:00
všechny zakázky