Veřejné zakázky Českého Těšína

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Český Těšín
IČO: 00297437
ID profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Most ul. Pod Zvonek, ev. č. 9b-M4“ – zhotovení projektové dokumentace a výkon činnosti autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadávání 08.09.2020 22.09.2020 10:00
Úpravy ul. Hlavní - zhotovení projektové dokumentace a AD
VZ malého rozsahu Zadávání 11.08.2020 26.08.2020 12:00
Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R – výkon AD – opakované řízení II
VZ malého rozsahu Zadávání 15.07.2020 10.08.2020 10:00
Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
podlimitní Hodnocení 24.01.2020 06.05.2020 10:00
všechny zakázky