Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk periodika Těšínské listy
VZ malého rozsahu Zadávání 08.11.2019 20.11.2019 10:00
Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
nadlimitní Prokazování kvalifikace 01.11.2019 02.12.2019 10:00
Zabezpečení dopravní obslužnosti průmyslové zóny
podlimitní Příjem nabídek 24.10.2019 14.11.2019 10:00
Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
nadlimitní Hodnocení 18.09.2019 21.10.2019 10:00
Oprava místní komunikace Sokolovská v Českém Těšíně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 16.09.2019 09:00
„Sanace a odvodnění budovy MŠ ul. Hrabinská“ - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2019
Rekonstrukce propustku ul. Rakovec
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2019 23.07.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti ZŠ Ostravská - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 22.07.2019 10:00
Opravy chodníků
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2019 22.07.2019 13:00
Stavební úpravy MK ul. Havlíčkovy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 08.07.2019 09:00
Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Kótovská, k.ú. Horní Žukov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 20.05.2019 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020
podlimitní Zadáno 16.04.2019
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020
podlimitní Zadáno 16.04.2019
MŠ Moskevská – výměna oken a částečné zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 11.03.2019 09:00
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín
nadlimitní Zadáno 12.02.2019 18.03.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››