Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření územního celku 23.07.2021
Nákup věcnách prostředků požární ochrany pro jednotky SDH v roce 2021 29.03.2021
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/2005 z 06.10. 2005 23.02.2021
Objednávka dodání zimních bund 09.10.2019
Objednávka zřízení kamerového bodu ul. Hlavní 04.10.2019
Objednávka dodání zimních kombinéz 03.09.2019
Smlouva č. 0332/2019/ŠaK/S, včetně dodtku č. 1 - projekt Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska, Reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332 02.09.2019
Smlouva o bezúplatném převodu majetku 02.09.2019
Smlouva o bezúplatném převodu majetku 02.09.2019
Smlouva o výpůjčce automobilu "Taxík Maxík" 06.12.2018
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě 20.11.2018
Kupní smlouva - Modernizace MKDS 30.10.2018
Odsranění graffiti a mechu - opěrná zeďa atrium podchodu u Billy 02.10.2018
Kupní smlouva - "Český Těšín - Zeektivnění MKDS 2018" 09.08.2018
Darovací smlouva TM/4/6/2018 11.07.2018
Kupní smlouva - služební vozidlo MP 28.06.2018
Dodatek k dohodě o stanovení individuálních cen 22.02.2018
Smlouva o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti MHD v letech 2019 až 2028 18.01.2018
Smlouva o zajištění sociálně psychologického výcviku pro rodiče s dětmi 20.09.2017
Kupní smlouva - Moderniace dohledového pracoviště 2017 11.08.2017
1 2  ››