Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 21.09.2018 11:00
Servisní služby varovného informačního systému města Český Těšín pro rok 2019-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 06.09.2018 10:00
Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 09:00
Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 09:00
MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2018 31.07.2018 09:00
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben - SO 102 a SO 103
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2018 30.07.2018 09:00
V 00250 - Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín a jím zřízených příspěvkových organizací
podlimitní Zadáno 22.09.2017 10.11.2017 10:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín 2017
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 15.05.2017 10:00
Realizace překládky sítě elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 03.03.2017 12:00
Připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě, Mezi Lány – lokalita A
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2016 14.11.2016 14:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín – JŘBU 4
podlimitní Zadáno 11.08.2016 18.08.2016 14:00
Teplo Těšín - Výměna kotlů kotelen MěÚ Český Těšín, Tovární 12, Ostravská 6
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2016 14.06.2016 08:30
„Příprava území Mezi Lány, Český Těšín“ – lokalita A, zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 06.05.2016 09:00
ZŠ Ostravská – výměna oken, blok U1, sev. záp. vých. fasáda
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 06.05.2016 10:00
Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 22.02.2016 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››