Veřejná zakázka: Komplexní pojištění pro Město Český Těšín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 331
Systémové číslo: P21V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-000212
Datum zahájení: 04.01.2021
Nabídku podat do: 05.02.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pojištění pro Město Český Těšín
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Město Český Těšín a příspěvkové organizace zřizované Městem Český Těšín, jejichž seznam je obsažen v Příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Pojištění zahrnuje zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. „povinné ručení“), havarijní pojištění motorových vozidel a doplňkové pojištění vozidel Města Český Těšín a jeho příspěvkových organizací.
Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel a příspěvkové organizace zadavatele.
Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části:
Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Část 2: Pojištění motorových vozidel
Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, několik částí nebo jen na jednu část veřejné zakázky.
Podrobnosti jsou stanoveny v Technické specifikaci pro konkrétní část veřejné zakázky, a v dalších přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Těšín
 • IČO: 00297437
 • Poštovní adresa:
  náměstí ČSA 1/1
  73701 Český Těšín
 • Název oddělení: Odbor finanční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tesin.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy