Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Teplo Těšín - Rozvody tepla Svibice 4 – učebna plavání
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 09.07.2015 08:00
Rozšíření městského kamerového systému Městské policie Český Těšín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 10.07.2015 14:30
„Stavební úpravy budovy radnice“ – opakované vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 08.07.2015 09:00
Vícepráce při realizaci projektu „Zahrada dvou břehů 2013 – 2015“
podlimitní Zadáno 17.05.2015 17.06.2015 16:30
Obnova fasády kina Central – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2015 20.05.2015 11:00
Dodatečná opatření k projektu „Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín“
podlimitní Zadáno 20.04.2015 20.05.2015 10:00
"ZŠ Ostravská – výměna oken, blok U2 sev.záp.vých.fasáda" - Nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2015 28.04.2015 10:00
Zajištění vystoupení účinkujících na akcích města Benefice pod modrým těšínským nebem 18.09.2015 a Křesťanském odpoledni 21.06.2015 spolu s technickým zajištěním
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 15.05.2015 14:00
Kotelna Svibice 1 – oprava komínu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2015 24.04.2015 14:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín – JŘBU 2
podlimitní Zadáno 17.03.2015 17.04.2015 09:55
Nemocnice Český Těšín – rekonstrukce sjezdu u budovy B
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2015 27.03.2015 10:00
„Statické zajištění a sanace suterénu kina Central“ – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2015 26.02.2015 10:00
Pobytový zájezd do Chorvatska k moři v r. 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 16.02.2015 10:00
Dodávka kancelářských potřeb s náhradním plněním pro Městský úřad Český Těšín a Městskou policii Český Těšín v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2015 06.02.2015 10:00
Dodávka a renovace tiskového spotřebního materiálu s náhradním plněním pro Městský úřad Český Těšín a Městskou policii Český Těšín v roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015 23.01.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››