Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly - dodatečné práce č.1
podlimitní Zadáno 03.03.2014
Zajištění vystoupení účinkujících na Dětském dni konaném dne 31.5.2014, Benefici konané dne 19.9.2014 a Křesťanském odpoledni konaném dne 15.6.2014 spolu s technickým zajištěním
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2014 03.04.2014 14:00
Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín
nadlimitní Zadáno 27.02.2014 30.06.2014 12:00
ZŠ Ostravská-výměna oken, blok U1, jižní fasáda
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2014 19.03.2014 10:00
Integrované výjezdové centrum Český Těšín, zhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2014
Odstranění stavebních objektů v Českém Těšíně
podlimitní Zadáno 20.12.2013 10.03.2014 08:30
Výměna střešní krytiny víceúčelové sportovní haly
podlimitní Zadáno 20.12.2013 17.03.2014 08:30
Zpracování Průkazů energetické náročnosti budov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2013 04.12.2013 10:00
Nákup zemního plynu na Komodotní burze PROFIT pro Město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace - kategorie maloodběr
podlimitní Zadáno 16.09.2013
Nákup zemního plynu na Komodotní burze PROFIT pro Město Český Těšín a jeho příspěvkové organizace - kategorie středoodběr
podlimitní Zadáno 16.09.2013
Bezbariérové trasy
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2013 09.10.2013 10:00
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 16.09.2013 10:00
Propojení vodovodních řádů, lokalita Šadový, Č. Těšín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2013 06.09.2013 10:00
Opravy chodníků ul.Slezská, ul.Hrabinská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2013 05.09.2013 13:00
ZŠ Havlíčkova-oprava fasády, oprava vikýřů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 12.08.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016