Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev. č. 10b-P3
VZ malého rozsahu Zadávání 27.12.2021 12.01.2022 09:00
Odstranění mostu místní komunikace ul. Nová Tovární
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2021 22.11.2021 09:00
Ekonomicko-právní poradenství související s výběrem provozovatele nemocnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Rekonstrukce budovy na ul. Pražská – I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 27.09.2021 25.10.2021 10:00
Oprava chodníků na ul. Komorní a ul. Kpt. Jaroše
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2021 01.10.2021 10:00
Hasičská zbrojnice Masarykovy Sady – výměna ÚT
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 15.09.2021 09:00
Rekonstrukce ul. Štefánikova
podlimitní Vyhodnoceno 30.08.2021 21.09.2021 10:00
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2022
podlimitní Zadáno 27.08.2021
Výroba 5 ks dřevěných stánků napojených na elektrickou energii a jejich první montáž a demontáž – nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2021 07.09.2021 15:00
Oprava MK ul. Godulská
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2021 31.08.2021 10:00
Oprava MK ul. Rybářská
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2021 26.08.2021 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
podlimitní Zadáno 27.07.2021
Oprava ÚK ul. Tovární
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2021 06.08.2021 09:00
“Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou“ - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 05.08.2021 10:00
Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Ostravská
podlimitní Zadáno 21.07.2021 25.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››