Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na území města Český Těšín
nadlimitní Zadáno 12.02.2019 18.03.2019 12:00
Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019
Ruční případně strojní čištění komunikací a veřejného prostranství na území města Český Těšín - opakované zadání
nadlimitní Zadáno 21.11.2018 27.12.2018 10:00
Tisk periodika Těšínské listy v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 07.12.2018 11:00
Poskytování služeb šéfredaktora Těšínských listů a mediálního mluvčího pro město Český Těšín na období od 01.01.2019 do 31.12.2021
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 29.11.2018 11:00
Údržba veřejné zeleně města Český Těšín 2018
nadlimitní Zadáno 14.11.2018 01.02.2019 09:00
Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín
podlimitní Zadáno 19.10.2018 08.11.2018 10:00
Nákup dopravního automobilu pro JSDH Horní Žukov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2018 21.09.2018 11:00
Servisní služby varovného informačního systému města Český Těšín pro rok 2019-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 06.09.2018 10:00
Opěrná zeď na VT Městská Mlýnka
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 09:00
Přemístění lávky pro pěší ul. Pod Zvonek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 09:00
MŠ Moskevská - výměna oken a částečné zateplení - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2018 31.07.2018 09:00
Rozšíření MK ul. Pod Zvonek - zřízení výhyben - SO 102 a SO 103
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2018 30.07.2018 09:00
V 00250 - Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Český Těšín a jím zřízených příspěvkových organizací
podlimitní Zadáno 22.09.2017 10.11.2017 10:00
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín 2017
nadlimitní Zadáno 13.04.2017 15.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››