Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Otevřená dvoufázová krajinářsko-architektonická projektová soutěž o návrh MĚNÍME HLAVNÍ: REVITALIZACE HLAVNÍ TŘÍDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Otevřená dvoufázová krajinářsko-architektonická projektová soutěž o návrh MĚNÍME HLAVNÍ: REVITALIZACE HLAVNÍ TŘÍDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Předmětem soutěže je revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady optimalizuje a zkultivuje ulici, aby sloužila lépe potřebám veřejnosti.
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, tj. návrh, který nejlépe splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.
Účelem soutěže je prostřednictvím udělení cen vybrat účastníky, s nimiž bude následně po ukončení soutěže v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) zadavatel jednat o zadání následné zakázky.
Účelem soutěže je najít partnera pro kvalitní projekt, tj. od dopracování návrhu po jeho úspěšnou realizaci.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tesin.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřená soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení návrhů: 27.05.2022 14:00
Datum zahájení: 05.04.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: