Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Výběrovka, s.r.o. [IČO: 04124847]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.03.2020 13:35:38
Předmět Vysvětlení Č. 12

viz Přílohy


Přílohy
- Vysvětlení 12_SIGN.pdf (420.56 KB)
- Příloha č. 7 - Soupis prací (Př. 1 SoD-Položkový rozpočet)_Vysv.12.xlsx (1,017.64 KB)