Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Výběrovka, s.r.o. [IČO: 04124847]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2020 13:55:53
Předmět Vysvětlení č. 20

viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení 20_sign.pdf (265.64 KB)
- Příloha 5 Smlouva o dílo - CDT a výměna plynovodu - úprava 2020.04.23.docx (150.89 KB)