Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Otevřená dvoufázová krajinářsko-architektonická projektová soutěž o návrh MĚNÍME HLAVNÍ: REVITALIZACE HLAVNÍ TŘÍDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Odesílatel Igor Kovačević
Organizace odesílatele MOBA office s.r.o. [IČO: 06157271]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2022 16:09:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK číslo 1 - viz příloha


Přílohy
- HCT-Vysvetleni SP-1.pdf (146.19 KB)
- HCT-resene uzemi.zip (4.16 MB)