Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Otevřená dvoufázová krajinářsko-architektonická projektová soutěž o návrh MĚNÍME HLAVNÍ: REVITALIZACE HLAVNÍ TŘÍDY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Odesílatel Igor Kovačević
Organizace odesílatele MOBA office s.r.o. [IČO: 06157271]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2022 08:59:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

HCT-Vysvetleni SP-3 viz příloha


Přílohy
- HCT-Vysvetleni SP-3.pdf (142.78 KB)