Veřejná zakázka: ZŠ Hrabina – modernizace školní kuchyně ŠJ Zelená – gastro technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 442
Systémové číslo: P24V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.03.2024
Nabídku podat do: 18.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Hrabina – modernizace školní kuchyně ŠJ Zelená – gastro technologie
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace kuchyně.
V rámci předmětné veřejné zakázky budou provedeny demontáže stávajícího zařízení, jejich přesun do prostor ve stejném patře objektu, ve kterém se nachází kuchyně a následně, v termínu stanoveném zadavatelem, bude provedena jejich opětovná montáž v prostoru kuchyně. Je počítáno s ustavením do roviny, napojením na ochranné pospojování, přívody vody, odpadu, elektro, plynu podle typu zařízení a zatmelení silikonovými tmely.
Dále bude dodáno nové, nepoužité technologické vybavení, které bude napojeno, seřízeno a bude zaškolen odborný personál.
Ke všem stávajícím i novým technologickým zařízením budou zhotovitelem dodány připojovací revizní zprávy, pokud je zákonné předpisy vyžadují.
Podrobná specifikace je obsahem položkového rozpočtu a technické dokumentace (přílohy č. 3 a č. 4 tohoto dokumentu).


Projekt modernizace školní kuchyně zahrnuje také provedení stavebních prací. Tyto budou realizovány odděleně, na základě samostatného zadávacího řízení a smlouvy o dílo.
V průběhu plnění veřejné zakázky je proto nezbytná koordinace plnění se zhotovitelem stavebních prací.
S ohledem na tuto skutečnost zadavatel vyhrazuje koordinační schůzku se zhotovitelem stavebních prací a vybraným dodavatelem tohoto zadávacího řízení, a to za účelem stanovení závazného harmonogramu plnění, který bude odsouhlasen všemi stranami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 164 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Těšín
 • IČO: 00297437
 • Poštovní adresa:
  náměstí ČSA 1/1
  73701 Český Těšín
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tesin.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy