Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Výběrovka, s.r.o. [IČO: 04124847]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2020 15:05:22
Předmět Vysvětlení č. 07

viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení 07_sign.pdf (910.63 KB)
- Příloha č. 5 - Smlouva o dílo - CDT a výměna plynovodu_Vysv.06.doc (260.00 KB)