Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Odesílatel Jaroslava Košťálová
Organizace odesílatele Výběrovka, s.r.o. [IČO: 04124847]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2020 13:12:24
Předmět Vysvětlení č, 21

viz přílohy


Přílohy
- Vysvětlení 21_sign.pdf (254.64 KB)
- Příloha č. 1 - VZOR - Krycí list_Vysv.21.docx (87.97 KB)