Veřejná zakázka: „Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 336
Systémové číslo: P21V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016409
Datum zahájení: 22.03.2021
Nabídku podat do: 13.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmět plnění této veřejné zakázky sestává ze dvou projektů, a to:
• Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - energetické úspory
• Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - nucené větrání s rekuperací odpadního tepla
S ohledem na časovou souvislost a provázanost předmětu plnění bude zakázka realizována jedním dodavatelem.
Zadavatel s vybraným dodavatelem uzavře 2 smlouvy o dílo, na každý projekt samostatně.
Obchodní podmínky jsou v obou smlouvách shodné.

Předmětem plnění je realizace stavebních prací vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Jedná se především v zateplení obálky budovy a výměnu výplní otvorů. V budově bude realizován systém vzduchotechniky, budou realizovány silnoproudé elektroinstalace, nátěr střešní krytiny, realizace zpevněných ploch ze zámkové dlažby a okapových chodníků z betonové dlažby a další.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmět plnění této veřejné zakázky sestává ze dvou projektů financovaných za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Projekt č. 1:
Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - energetické úspory
registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011710
Projekt č. 2:
Snížení energetické náročnosti MŠ Hrabinská Český Těšín - nucené větrání s rekuperací odpadního tepla
registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011709

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Těšín
 • IČO: 00297437
 • Poštovní adresa:
  náměstí ČSA 1/1
  73701 Český Těšín
 • Název oddělení: Odbor investiční
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 634457

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tesin.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky